انواع دستگاه بشكه پركن نيمه و تمام اتوماتيك

    تيپ 1- مناسب مناسب ظروف از 4 تا 20 ليتري (گالن پركن)

    تيپ 2- مناسب بشكه 220 ليتري و IBC (تك بشكه اي)

    تيپ 3- نوع پالتي (هر پالت متشكل از 4 بشكه)

    تيپ 4- نوع كامپكت (قيمت مناسب و توليد متوسط)